Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Tin tức-Sự kiện » Thông báo sáp nhập TTKTTA vào TTKT&ĐGCLĐT.

Thông báo sáp nhập TTKTTA vào TTKT&ĐGCLĐT.

THÔNG BÁO

về việc sáp nhập Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM vào Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQTW, ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. ĐHQG-HCM có kế hoạch số 443/KH-ĐHQG ngày 21/03/2018 về việc sáp nhập Trung Tâm Khảo thí tiếng Anh vào Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM.

Từ ngày 01/04/2018, Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM đổi tên thành Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM.