Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Xem thông tin dự thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Lịch thi

Lịch thi

LỊCH THI NĂM 2022

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐHQG-HCM (VNU-EPT)

THÁNG

NGÀY THI & BUỔI THI

ĐỊA ĐIỂM THI

1

08/01/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

15/01/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

2

19/02/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

3

05/03/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT – Trường ĐH KHXH&NV

13/03/2022

Chủ Nhật

Buổi sáng

Trường ĐH Kinh tế -Luật

19/03/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

26/03/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Quốc tế

4

02/04/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

09/04/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Kinh tế - Luật

16/04/2022

Thứ Bảy

Buổi sáng

TTKT&ĐGCLĐT

17/04/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

TTKT&ĐGCLĐT

23/04/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH CNTT

24/04/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

Trường ĐH An Giang

5

07/05/2022

Thứ Bảy

Cả ngày

TTKT&ĐGCLĐT – Trường ĐH KHXH&NV

08/05/2022

Chủ Nhật

Buổi Sáng

Trường ĐH KHTN

14/05/2022

Thứ Bảy

Cả ngày

TTKT&ĐGCLĐT

15/05/2022

Chủ Nhật

Buổi sáng

Trường ĐH Kinh tế - Luật

21/05/2022

Thứ Bảy

Cả ngày

TTKT&ĐGCLĐT

29/05/2022

Chủ Nhật

Buổi sáng

Trường ĐH Quốc Tế
ĐGNL tiếng Anh TS SĐH

6

04/06/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

18/06/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

26/06/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Quốc tế

7

02/07/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT 

16/07/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

24/07/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

Trường ĐH An Giang

30/07/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

8

07/08/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

Trường ĐH KHTN

13/08/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT 

20/08/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Bách Khoa

27/08/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

9

10/09/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

17/09/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Bách Khoa

24/09/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

10

08/10/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

22/10/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

11

05/11/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

19/11/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

12

03/12/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

17/12/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

31/12/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH CNTT   *      Lịch thi sẽ được cập nhật thường xuyên tại website: www.etcvnu.edu.vn

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTT&ĐGCLĐT nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi sẽ nhận Phiếu báo danh theo thông báo của địa điểm nơi thí sinh đăng ký dự thi.