Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Xem thông tin dự thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Lịch thi

Lịch thi

LỊCH THI NĂM 2022

ĐGNL TIẾNG ANH ĐHQG-HCM (VNU-EPT)

THÁNG

NGÀY THI & BUỔI THI

ĐỊA ĐIỂM THI

 

1

08/01/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

15/01/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

2

19/02/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

3

05/03/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT – Trường ĐH KHXH&NV

 

13/03/2022

Chủ Nhật

Buổi sáng

Trường ĐH Kinh tế -Luật

 

19/03/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

26/03/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Quốc tế

 

4

02/04/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

09/04/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Kinh tế - Luật

 

16/04/2022

Thứ Bảy

Buổi sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

17/04/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

TTKT&ĐGCLĐT

 

23/04/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH CNTT

 

24/04/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

Trường ĐH An Giang

 

5

07/05/2022

Thứ Bảy

Cả ngày

TTKT&ĐGCLĐT – Trường ĐH KHXH&NV

 

08/05/2022

Chủ Nhật

Buổi Sáng

Trường ĐH KHTN

 

14/05/2022

Thứ Bảy

Cả ngày

TTKT&ĐGCLĐT

 

15/05/2022

Chủ Nhật

Buổi sáng

Trường ĐH Kinh tế - Luật

 

21/05/2022

Thứ Bảy

Cả ngày

TTKT&ĐGCLĐT

 

29/05/2022

Chủ Nhật

Buổi sáng

Trường ĐH Quốc Tế
ĐGNL tiếng Anh TS SĐH

 

6

04/06/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

18/06/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

26/06/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Quốc tế

 

7

02/07/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT 

 

23/07/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

24/07/2022

Chủ Nhật

Cả ngày

Trường ĐH An Giang

 

 

8

13/08/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT 

 

20/08/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

 

27/08/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

9

10/09/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

17/09/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Bách Khoa

 

24/09/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

10

22/10/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

 

29/10/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

 

30/10/2022

Chủ Nhật

Buổi sáng

Trường ĐH Quốc Tế
ĐGNL tiếng Anh TS SĐH

11

19/11/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

 

12

17/12/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

 

24/12/2022

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

    *      Lịch thi sẽ được cập nhật thường xuyên tại website: www.etcvnu.edu.vn

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTT&ĐGCLĐT nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi sẽ nhận Phiếu báo danh theo thông báo của địa điểm nơi thí sinh đăng ký dự thi.