Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Xem thông tin dự thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Lịch thi

Lịch thi

LỊCH THI NĂM 2021

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐHQG-HCM (VNU-EPT)

THÁNG

NGÀY THI & BUỔI THI

ĐỊA ĐIỂM THI

1

09/01/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

23/01/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

2

27/02/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

3

20/03/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

4

10/04/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

17-18/04/2021

T7&CN

Buổi Sáng

Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên

24/04/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

25/04/2021

Chủ Nhật

Buổi Sáng

Trường ĐH Kinh tế - Luật

5

08/05/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH CNTT & TTKT&ĐGCLĐT

09/05/2021

Chủ Nhật

Buổi sáng

Trường ĐH An Giang

16/05/2021

Chủ Nhật

Buổi Sáng

Trường ĐH Kinh tế - Luật

22/05/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

6

05/06/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

12/06/2021

T7&CN

Buổi Sáng

Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên

19/06/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

7

03/07/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

10/07/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Bách Khoa

17/07/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

31/07/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

8

14/08/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

28/08/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

9

11/09/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

12/09/2021

Chủ Nhật

Buổi sáng

Trường ĐH An Giang (ĐGNL đầu vào K2021, dự kiến)

25/09/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT10

09/10/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

17/10/2021

Chủ Nhật

Buổi Sáng

Trường ĐH Kinh tế - Luật

23/10/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

11

06/11/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH KHXH&NV

07/11/2021

Chủ nhật

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

14/11/2021

Chủ Nhật

Buổi Sáng

Trường ĐH Kinh tế - Luật

20/11/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

12

04/12/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

18/12/2021

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT


Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTT&ĐGCLĐT nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi sẽ nhận Phiếu báo danh theo thông báo của địa điểm nơi thí sinh đăng ký dự thi.