Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Lịch thi

Lịch thiTHÁNG NGÀY THI
THỜI GIAN THI
ĐỊA ĐIỂM THI
 SÁNG CHIỀU
1 12/01/2019 Thứ bảy  07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
26/01/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
2 23/02/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00
TTKT&ĐGCLĐT
3  09/03/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
23/03/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00
   TTKT&ĐGCLĐT
4 06/04/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00
   TTKT&ĐGCLĐT
20/04/2019 Thứ bảy  07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
5
04/05/2019 Thứ bảy   07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
18/05/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
 6 01/06/2019
Thứ bảy
07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
15/06/2019
Thứ bảy
07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
29/06/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
7
13/07/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
14/07/2019  CN 07:30 - 12:00   Trung tâm Anh ngữ LIGHT - Tiền Giang 
27/07/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT 
8
10/08/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
24/08/2019 Thứ bảy  07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
9
07/09/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
21/09/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
10 05/10/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
19/10/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
11 02/11/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
16/11/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
30/11/2019 Thứ bảy  07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT 
12 14/12/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
28/12/2019 Thứ bảy  07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
22/12/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT 

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTTA nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi sẽ nhận Phiếu báo danh theo thông báo của địa điểm nơi thí sinh đăng ký dự thi.