Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Xem thông tin dự thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Lịch thi

LỊCH THI NĂM 2023

ĐGNL TIẾNG ANH ĐHQG-HCM (VNU-EPT)

THÁNG

NGÀY THI & BUỔI THI

ĐỊA ĐIỂM THI

1

07/01/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

2

11/02/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

25/02/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

3

11/03/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

18/03/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

25/03/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

4

08/04/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

22/04/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

5

14/05/2023

Chủ Nhật

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

20/05/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TSSĐH Trường ĐH Quốc Tế &
TTKT&ĐGCLĐT

6

10/06/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

17/06/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH CN Thông tin

24/06/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

7

15/07/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

29/07/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

8

05/08/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

19/08/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

9

09/09/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

23/09/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

30/09/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

10

07/10/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

21/10/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

11

11/11/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

12

02/12/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

16/12/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

23/12/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT – Trường ĐH CNTT


   *      Lịch thi sẽ được cập nhật thường xuyên tại website: www.etcvnu.edu.vn

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTT&ĐGCLĐT nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi sẽ nhận Phiếu báo danh theo thông báo của địa điểm nơi thí sinh đăng ký dự thi.