Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Xem thông tin dự thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Lịch thi

LỊCH THI NĂM 2024

ĐGNL TIẾNG ANH ĐHQG-HCM (VNU-EPT)


THÁNG

NGÀY THI & BUỔI THI

ĐỊA ĐIỂM THI

1

20/1/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

27/1/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

2

24/2/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

3

09/3/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

16/3/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

23/3/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

4

13/4/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TSSĐH Trường Quốc Tế

20/4/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

5

25/5/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

6

15/6/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

22/6/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

7

13/7/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH Công nghệ Thông tin

13/7/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TSSĐH Trường Quốc Tế

20/7/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

27/7/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

8

24/8/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

9

21/9/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

28/9/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

10

26/10/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

11

23/11/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

30/11/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TSSĐH Trường Quốc Tế

12

21/12/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

TTKT&ĐGCLĐT

28/12/2024

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang   *      Lịch thi sẽ được cập nhật thường xuyên tại website: www.etcvnu.edu.vn

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTT&ĐGCLĐT nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi sẽ nhận Phiếu báo danh theo thông báo của địa điểm nơi thí sinh đăng ký dự thi.