Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Xem thông tin dự thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu của Trung Tâm Khảo thí Tiếng Anh ĐHQG-HCM gồm có:
  1. TTKTTA: là đơn vị khảo thí chuyên nghiệp của ĐHQG-HCM, được giao nhiệm vụ khảo thí tiếng Anh các chương trình ĐH và sau ĐH trong hệ thống ĐHQG TP. HCM nói riêng và cho các đối tượng có nhu cầu nói chung.
  2. Các địa điểm thi: là các đơn vị, các trường thành viên trực thuộc ĐHQG-HCM, được ĐHQG-HCM ủy nhiệm phối hợp với TTKTTA tổ chức các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM.
TRUNG TÂM KHẢO THÍ TIẾNG ANH
Sơ đồ Tổ chức: 

Chức năng, Nhiệm vụ của Tổ chức:
1. Hội đồng TTKTTA: do Giám đốc ĐHQG-HCM thành lập, bao gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: đại diện Ban Giám đốc ĐHQG-HCM.
- Ủy viên Hội đồng: đại diện Ban ĐH&SĐH, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Giám đốc TTKTTA.
Nhiệm vụ:
- Định hướng chiến lược và kế hoạch hoạt động của TTKTTA.
- Đánh giá các mặt hoạt động của TTKTTA.
- Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác khảo thí tiếng Anh của ĐHQG-HCM.
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQG-HCM giao.
2. Hội đồng chuyên môn: do Giám đốc TTKTTA thành lập, bao gồm:
- Giám đốc TTKTTA, các chuyên gia về giảng dạy tiếng Anh, về khảo thí, hoặc về giáo dục Đại học.
Nhiệm vụ:
- Tư vấn về chuyên môn công tác khảo thí tiếng Anh cho Giám đốc TTKTTA.
3. Giám đốc TTKTTA: do Giám đốc ĐHQG-HCM ra quyết định bổ nhiệm theo sự giới thiệu của Hội đồng TTKTTA.
Giám đốc TTKTTA là người chịu trách nhiệm cao nhất về tất cả hoạt động của TTKTTA trước ĐHQG-HCM và Hội đồng TTKTTA. Giám đốc TTKTTA chịu trách nhiệm xây dựng và điều hành mọi hoạt động của TTKTTA theo mục tiêu, chiến lược, kế hoạch được Hội đồng TTKTTA thông qua. Giám đốc TTKTTA có trách nhiệm tổ chức và quản lý hoạt động của TTKTTA theo quy chế tổ chức và hoạt động do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành.
4. Các phòng chức năng: do Giám đốc TTKTTA thành lập, bao gồm: Phòng Xây dựng đề thi, Phòng Khảo thí, Phòng Nghiên cứu & phát triển, và các phòng khác theo nhu cầu hoạt động.
Ngoài lực lượng cơ hữu, TTKTTA còn xây dựng một mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia trong và ngoài nước có trình độ và chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục và khảo thí.
CÁC ĐỊA ĐIỂM THI
Các địa điểm thi là các trường thành viên, các đơn vị đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của một kỳ thi tiếng Anh theo các tiêu chuẩn được quy định và kiểm tra bởi ĐHQG-HCM, được ĐHQG-HCM ủy nhiệm là nơi tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM.
Nhiệm vụ: 
Hỗ trợ TTKTTA trong công tác tổ chức tại điểm tổ chức thi