Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Xem thông tin dự thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

VB pháp quy

Thông tin về việc tổ chức thi cải thiện 02 kỹ năng của kỳ thi VNU-EPT
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin về việc sử dụng chứng nhận VNU-EPT

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin kỳ thi & sử dụng chứng chỉ, chứng nhận VNU-EPT

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèmtải về

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số quy định khung về kỳ thi Chứng chỉ tiếng anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèmtải về

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về việc thực hiện công văn số 1921/ĐHQG-TCCB của Ban Giám Đốc ĐHQG-HCM giao trong việc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016...
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công văn 464/KHTN-ĐT, ngày 30 tháng 05 năm 2016, V/v tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT cho sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy từ khóa 2013 bằng bài thi VNU-EPT
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công văn 1018/ĐHQG-ĐH&SĐH và 1019/ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 30 tháng 05/2016, V/v thực hiện chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra đối với đào tạo ĐH không chuyên ngữ từ khóa tuyển năm 2013 trở đi của Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công văn 1021/ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 31 tháng 05 năm 2016, V/v hướng dẫn thực hiện chuẩn trình độ ngoại ngữtrong đào tạo bậc sau Đại học
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm
, tải về

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo Quyết đinh số 1626/ĐHQG-ĐH&SĐH ký ngày 03/10/2013 về việc áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM có quy định điểm đầu vào, đầu ra của chương trình sau đại học là từ B1.3 tức là từ 201 điểm trở lên.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công văn 1925/ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 20/11/2013, V/v Hướng dẫn thực hiện quyết định 1219/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 25/10/2013: Triển khai áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014.
[20/11/2013] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định 1341/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 20/11/2013 về việc sửa đổi Điều 28 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 05/01/2009 và Quyết định số 60/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 28/01/2011 về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
[20/11/2013] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định 1219/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 25/10/2013 về việc Áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM đối với đào tạo sau đại học từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014.
[25/10/2013] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định 1073/QĐ-ĐHQG-KT&ĐG, ngày 25/09/2013, về việc ban hành Quy định về tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM.
[25/09/2013] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định 1033/QĐ-ĐHQG-KT&ĐG, ngày 12/09/2013, về việc ban hành Quy định khung về kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM.
[12/09/2013] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định 992/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 04/09/2013 về việc Ban hành Quy định Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM.
[04/09/2013] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QĐ 980/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 30/8/2013 về việc sửa đổi Điều 4 và Điều 8 Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học không chuyên tiếng Anh ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 25/01/2011
[04/09/2013] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của ĐHQG-HCM.
[11/01/2013] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quy định Chương trình khung giảng dạy tiếng Anh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
[05/03/2012] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quy định Chứng chỉ tiếng Anh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
[16/01/2012] Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.