Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Tin tức-Sự kiện » Kỳ thi VNU-EPT tại Đắk Lắk ngày 30/9/2018

Kỳ thi VNU-EPT tại Đắk Lắk ngày 30/9/2018

Căn cứ Quyết định số 20/CV-TTKT ngày 21/09/2018 của Giám đốc TTKT&ĐGCLĐT về việc đề nghị tổ chức kỳ thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh cấp Chứng chỉ VNU-EPT tại Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. Ngày 30/09/2018, TTKT&ĐGCLĐT đã phối hợp với Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk để tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh cấp chứng chỉ VNU-EPT cho 12 thí sinh tại Hội đồng thi Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. Kỳ thi diễn ra tốt đẹp và nghiêm túc dưới sự chủ trì của Hội Đồng thi.