Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Tin tức-Sự kiện » Khóa tập huấn nâng cao năng lực đội ngủ trong “công tác coi thi chứng chỉ VNU-EPT”

Khóa tập huấn nâng cao năng lực đội ngủ trong “công tác coi thi chứng chỉ VNU-EPT”

Vào ngày 09/12/2017, thừa ủy nhiệm của ĐHQG-HCM, TTKTTA đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực đội ngủ trong “công tác coi thi chứng chỉ VNU-EPT” tại TTKTTA. Tham dự khóa tập huấn có sự hiện diện của Lãnh đạo ĐHQG-HCM và hơn 70 CBVC, giảng viên của các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM.
Khóa tập huấn nhằm giúp ĐHQG-HCM chuẩn hóa đội ngủ và xây dựng nguồn lực chuẩn mực về công tác khảo thí tiếng Anh theo định hướng của đề Án NNQG2020 và thông tư số 23/TT-Bộ GDĐT nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng ĐHQG-HCM trở thành một trong những Trung tâm ĐGNL Ngoại ngữ Quốc Gia để thực hiện công tác tổ chức thi ĐGNL ngoại ngữ độc lập theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trong thời gian qua nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Đề án NNQG2020, vào năm 2011 Lãnh đạo ĐHQG-HCM đã cho triển khai nghiên cứu, xây dựng Bài thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT, xây dựng ngân hàng câu hỏi & đề thi, tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực đội ngủ (6 đợt tập huấn thiết kế - XD đề thi, Chấm thi Nói & Viết, ứng dụng ICT trong công tác kiểm tra đánh giá tiếng Anh với hơn 304 CBVC tham dự) và chuẩn hóa công tác khảo thí ĐGNL độc lập theo tiêu chuẩn quốc gia & chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM thành lập TTKTTA đánh giá độc lập và đưa chứng chỉ VNU-EPT vào áp dụng thực tế từ 2014.
Khóa tập huấn nâng cao năng lực đội ngủ trong “công tác coi thi chứng chỉ VNU-EPT” diễn ra thành công tốt đẹp.