Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Kỳ thi VNU-EPT » Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) năm 2018

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) năm 2018THÁNG NGÀY THI
THỜI GIAN THI
ĐỊA ĐIỂM THI
 SÁNG CHIỀU
1 13/01/2018  Thứ bảy  07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
27/01/2018 Thứ bảy 07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
2 03/02/2018 Thứ bảy
07:30 - 12:00
Trung tâm KTTA
3  10/03/2018 Thứ bảy 07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA
24/03/2018 Thứ bảy
07:30 - 12:00
   Trung tâm KTTA
31/03/2018  Thứ bảy  07:30 - 12:00   ĐH Kinh tế - Luật
4 07/04/2018 Thứ bảy 07:30 - 12:00
   Trung tâm KTTA
14-15/04/2018 Thứ bảy, CN  07:30 - 12:00   ĐH Kinh tế - Luật (ĐGNL đầu vào K2017)
21/04/2018
Thứ bảy
07:30 - 12:00

Trung tâm KTTA
5
05/05/2018
Thứ bảy 07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA
12/05/2018  Thứ bảy   07:30 - 12:00    ĐH Kinh tế - Luật
19/05/2018 Thứ bảy 07:30 - 12:00    Trung Tâm KTTA + Kỳ thi đối sánh
 26&27/05/2018 Thứ bảy, CN  07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA + ĐH KHTN 
 6 02/06/2018
Thứ bảy
07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA
 09/06/2018 Thứ bảy  07:30 - 12:00    ĐH Kinh tế - Luật 
16/06/2018
Thứ bảy
07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA + Trường ĐH CNTT
30/06/2018  Thứ bảy 07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA
7
14/07/2018 Thứ bảy
07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA
 15/07/2018  CN 07:30 - 12:00   Trung tâm Anh ngữ LIGHT - Tiền Giang 
21/07/2018 Thứ bảy 07:30 - 12:00    ĐH Kinh tế - Luật 
 22/07/2018 CN 07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA 
28&29/07/2018 Thứ bảy, CN
07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA + ĐH KHTN
8
11/08/2018 Thứ bảy
07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
18/08/2018   Thứ bảy 07:30 - 12:00    ĐH Kinh tế - Luật 
21 & 22/08/2018   Thứ 3 & Thứ 4 07:30 - 12:00     ĐH Kinh tế - Luật (ĐGNL đầu vào K2018) 
25/08/2018 Thứ bảy  07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
9
08/09/2018 Thứ bảy
07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
15&16/09/2018 Thứ bảy, CN 07:30 - 12:00   ĐH Kinh tế - Luật (ĐGNLQT) 
22/09/2018   Thứ bảy 07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA
29/09/2018 Thứ bảy 07:30 - 12:00    ĐH KHXH&NV (cấp chứng chỉ) 
   30/09/2018  Chủ nhật 07:30 - 12:00    Tại Đắk Lắk 
10 06/10/2018
Thứ bảy
07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
13/10/2018  Thứ bảy 07:30 - 12:00   ĐH KHXH&NV (ĐGNLQT) 
20/10/2018 Thứ bảy
07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
 21/10/2018   Chủ nhật 07:30 - 12:00    Tại Lâm Đồng (phối họp với ĐH Bách Khoa) 
 27/10/2018  Thứ bảy  07:30 - 12:00    ĐH Kinh tế - Luật 
11 03/11/2018 Thứ bảy 07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA + Kỳ thi đối sánh
17/11/2018 Thứ bảy 07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
24/11/2018  Thứ bảy  07:30 - 12:00   ĐH Kinh tế - Luật 
12 01/12/2018  Thứ bảy 07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
15/12/2018  Thứ bảy  07:30 - 12:00   Trung tâm KTTA
22/12/2018  Thứ bảy 07:30 - 12:00   ĐH Kinh tế - Luật 
29/12/2018 Thứ bảy 07:30 - 12:00    Trung tâm KTTA

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTTA nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi sẽ nhận Phiếu báo danh theo thông báo của địa điểm nơi thí sinh đăng ký dự thi.